Kukułeczka

Kukułeczka, Wola Przemykowska 2012

Działalność zespołu wspiera dyrekcja Szkoły Podstawowej w Szczurowej w osobie Pani mgr Aliny Oleksy oraz Wójt Gminy Szczurowa mgr Marian Zalewski.

SONY DSC

Dziecięcy Zespół Kukułeczka,
Wola Przemykowska 2013