Zespół Pieśni i Tańca „Pojawianie”

Zespół Folklorystyczny "Pojawianie"

Zespół Folklorystyczny „Pojawianie”

Po kilkuletniej przerwie w działalności Zespołu Folklorystycznego„Pojawiacy” reaktywowano w 1999 r. zespół pod nieznacznie zmienioną nazwą „Pojawanie”
Pierwszym choreografem był Roman Mucka. W początkowym okresie istnienia zespół zrzeszał przede wszystkim młodzież z Pojawia. W większości byli to potomkowie członków starego zespołu.
Obecnie zespół skupia rzeszę młodych osób z terenów Zaborowa, Dołęgi i Pojawia.
Misją zespołu stało się przedstawienie zanikających już dawnych tańców i obyczajów krakowiaków wschodnich, w szczególności z okolic Pojawia i Zaborowa, dziedzictwa kulturowego Jędrzeja Cierniaka.
Od kilki lat choreografem jest Stanisław Gurgul, kierownikiem muzycznym – Jerzy Lupa.