Wręczono nagrody im. Romana Reinfussa KULTURA

W Zamku w Dębnie koło Tarnowa podczas uroczystej gali Anna Pieczarka z zarządu województwa małopolskiego uhonorowała dorocznymi nagrodami im. Romana Reinfussa zasłużonych dla regionu miłośników, badaczy i twórców dziedzictwa kulturowego.

O nagrodę im. Romana Reinfussa co roku mogą ubiegać się tradycjonaliści, etnografowie, twórcy regionalni oraz pasjonaci małych ojczyzn działający na rzecz ochrony ich najbliższego dziedzictwa. Laureatów zatwierdza zarząd województwa małopolskiego.

Źródło – Biuro Prasowe UMWM, https://www.malopolska.pl/aktualnosci/kultura/wreczono-nagrody-im-romana-reinfussa

Galę uświetnił występ uczniów Szkółki Muzykowania Ludowego „Pastuszkowe Granie” ze Szczurowej, prezentujących tradycyjną muzykę regionu krakowskiego. Szkółkę, działającą przy GCKCziS w Szczurowej, od lat prowadzą Vitalina i Michał Pastuchowie – miłośnicy i badacze folkloru krakowskiego.

        


foto: Piotr Gryźlak